Filosofi og historie

På Skagi er vi opptatt av historie. Vi tror at ved å ta med oss det beste fra generasjonene før oss, kan vi være med å skape en bedre framtid.

Navnet Skagi har vi hentet fra de gamle bygdebøkene for Berg og Torsken. Det gammelnorske navnet var Skagaland og man mener det springer ut fra det norrøne ordet skagi, som betyr utstikkende odde eller et nes.

Vi har også blitt gjort oppmerksom på at ordet skagi eksisterer i islandsk språk i dag, hvor det betyr «halvøy». Man kan lett tenke seg at folk som kom sjøveien, så at landskapet stakk seg ut her.

Folk har det vært her lenge. Ut fra jordfunn mener man at de første gardsryddingene skjedde i perioden 800 til 1050, kanskje før.

Her er registrert både gravhauger og noen funn fra jernalder og vikingtid. Det er også gjort skiferfunn av kniv og pilespiss som tyder på at jegere og fangstfolk var innom her for 3-4000 år siden. I en av gravhaugene ble det gjort funn av to skjeletter, en mann og en kvinne. Anatomisk Institutt beskrev disse som «en kraftig mann med et ualminnelig vakkert kranium og en kvinne. Begge av utpreget nordisk jernaldertype».

Senja har også mye samisk historie, både fra gammel tid og opp til i dag. 

For den som har interesse av krigshistorie finnes det også spennende ting i nærheten. 

På Skaland står bergverkshistorien i en særstilling og det ligger en liten men lokal utstilling rett ved siden av oss. 

Her er det altså mange spennende elementer man kan utforske.